Què oferim

Oferim estades a diferents països perquè qualsevol persona (nens o adults) interessada en millorar un idioma pugui aprofitar al màxim el temps i els diners.

A COOL-STAY tenim uns trets diferencials:

  1. L’estudiant s’allotja a casa del professor, el que garanteix una immersió total.
  2. Les classes són particulars sense que hi hagi cap altra persona que pugui interferir en l’atenció de l’estudiant.
  3. Donem suport a les famílies abans i durant l’estada de l’estudiant i en especial a famílies que no parlin fluidament l’idioma del país de destí.

Sabem per experiència pròpia que la millor manera d’aprendre un idioma és vivint-lo. Volem evitar que l’estudiant vagi a un altre país i es trobi envoltat d’altres estudiants que parlen la seva mateixa llengua i en classes massificades on no es té en compte el nivell de l’alumne.

L’objectiu dels nostres cursos és ajudar-vos a millorar l’idioma de manera ràpida en el temps més curt possible. Tots els cursos són intensius i variats.

Creiem que la completa immersió en l’idioma escollit fa que us aïlleu de la vostra llengua materna i el milloreu de forma evident. Les converses durant els àpats, les visites, la televisió i els contactes de la família seran tots en anglès/espanyol/català. Viure amb el vostre professor o professora significa que tindreu un guia a totes hores, no només quan feu les classes particulars.

Vosaltres mateixos sou els que escollireu les dates que millor us vagin. Podeu triar 10, 15, 20 or 25 hores d’anglès/espanyol/català per setmana. Tots els cursos es basen en classes particulars.

Aprendreu l’idioma al vostre ritme. Tots els cursos estan dissenyats tenint en compte les vostres necessitats i no les necessitats d’un grup.

La millor manera de no sentir-se tímid, nerviós o diferent com passa en classes amb alumnes de diferents edats, interessos i capacitats és  tenir el propi professor a casa. De cara els pares també és una manera de comprovar que els seus fills són supervisats en tot moment.

Podreu contactar amb nosaltres en cas de sorgir algun problema per petit que sigui. Us ajudarem a fer tots els passos necessaris abans del viatge i farem el seguiment del  progrés de l’alumne durant l’estada. Volem estar segurs que esteu contents amb l’experiència.